page-header

Privatnost

Vrlo smo zadovoljni vašim interesom za našu tvrtku. Zaštita podataka posebno je važan prioritet u upravljanju Društvom. Korištenje naših internetskih stranica moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako određena osoba želi koristiti određene usluge koje nudi naša tvrtka putem naše web stranice, možda će biti potrebno obraditi gore navedene osobne podatke. Ako je obrada osobnih podataka stoga nužna i ne postoji pravna osnova za takvu obradu, općenito dobivamo suglasnost ispitanika.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj ispitanika uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s zaštitom podataka i propisima za pojedine zemlje koji se primjenjuju na nas. Putem ove izjave o zaštiti podataka, naša tvrtka želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Osim toga, ispitanici se putem ove izjave o zaštiti podataka obavješćuju o pravima koja uživaju.

Kao voditelj obrade proveli smo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali najpotpuniju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta u načelu mogu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki ispitanik može slobodno prenositi svoje osobne podatke alternativnim sredstvima, npr. telefonom ili poštom.

 1. Definicije

Naša izjava o zaštiti podataka temelji se na uvjetima koje europski zakonodavac koristi za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, najprije želimo objasniti korištenu terminologiju.

“Mi”, “Naš”, “Administrator”, “Davatelj usluga”, “Tvrtka” i “Tvrtka” znači Globovista LLC

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci

Osobni podaci: sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (“ispitanik”). Fizička osoba koja se može identificirati je osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te osobe.

b) Predmet podataka

Ispitanik je identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, na temelju određenih informacija koje predstavljaju osobne podatke;

c) Obrada

Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, uključujući automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničenje, otkazivanje ili uništenje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje: bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na rad fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije pohranjuju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati.

g) Odgovoran ili voditelj obrade odgovoran za obradu

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili u suradnji s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni pravom Unije ili pravom države članice, nadzornici ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili pravom države članice.

h) Procesor

znači svaka operacija ili skup operacija koje se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, uključujući automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađivanjem ili kombiniranjem, ograničenjem, brisanjem ili uništenjem;

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo, kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira radi li se o trećoj strani ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili pravom država članica ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhama obrade.

j) Treći dio

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su, pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ovlaštene obrađivati osobne podatke.

k) Pristanak

Privola ispitanika je slobodna, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom znači pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 1. Obrada osobnih podataka

Tvrtka, u svojstvu voditelja obrade, obrađuje osobne podatke na način da osigurava odgovarajuću razinu sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenjujući odgovarajuće tehničke i / ili organizacijske mjere u skladu sa sljedećim načelima:

 1. a) na zakonit, pravedan i transparentan način prema ispitaniku (“zakonitost, ispravnost i transparentnost”)

(b) podaci se prikupljaju u posebne, eksplicitne i legitimne svrhe i ne obrađuju se dalje na način koji nije u skladu s tim svrhama (“prikladnost u obradi osobnih podataka i ograničenje svrhe”)

(c) primjereno, relevantno i ograničeno na ono što je nužno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju (“minimiziranje podataka”)

(d) točne i ažurirane

(e) ograničenje skladištenja za razdoblja koja nisu dulja nego što je potrebno za svrhe u koje se obrađuje (“ograničenje skladištenja”)

(f) obrađene tako da se osigura odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (“integritet i

Osobne podatke obrađujemo samo ako i u mjeri u kojoj se primjenjuje barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a) obrada je nužna za izvršenje sporazuma s našom tvrtkom prema kojem je ispitanik stranka ili poduzima inicijative na zahtjev ispitanika prije potpisivanja ugovora s nama.

(b) obrada je dužna biti u skladu sa zakonskom obvezom koja se odnosi na nas u svojstvu voditelja obrade vaših osobnih podataka.

(c) zainteresirana strana dala je suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. U slučajevima kada se osobni podaci obrađuju isključivo iz razloga privole, ispitanik ima pravo povući takvu privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje suglasnosti zainteresirane strane ne primjenjuje se u slučajevima kada se obrada podataka temelji na odredbama članaka “a” i “b” gore.

Društvo, u svojstvu voditelja obrade, ne obrađuje osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjeru ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i obradu genetskih podataka, biometrijske podatke isključivo u svrhu identifikacije fizičke osobe, podatke o zdravlju ili podatke koji se odnose na spolni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe, osim ako je ispitanik dao izričit pristanak.  za obradu takvih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

 1. Ime i adresa odgovorne osobe

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredaba koje se odnose na zaštitu podataka je:

 1. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka je:

Bill Martinez

Svaki ispitanik može u bilo kojem trenutku izravno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanim uz zaštitu podataka.

 1. Kolačići

Internetske stranice koje nudimo koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalnom sustavu putem preglednika.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih možete dodijeliti internetske stranice i poslužitelje određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim web stranicama i poslužiteljima da razlikuju podatke pojedinog preglednika subjekta od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića naša tvrtka može korisnicima ove web stranice pružiti personaliziranije usluge koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati uzimajući u obzir korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je gore spomenuto, prepoznavanje korisnika naše stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koja koristi kolačiće, npr. ne mora unositi podatke za prijavu svaki put kada pristupi web stranici, budući da ih preuzima web stranica, a kolačić se zatim pohranjuje na korisnikov računalni sustav. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pohranjuje predmete koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno odbiti postavljanje kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim preglednicima na Internetu. Ako ispitanik deaktivira postavke kolačića u korištenom pregledniku, ne mogu sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti upotrebljive.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica koja pripada pružatelju usluga prikuplja niz općih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizirani sustav koristi web stranicu. Ti opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika poslužitelja. Možemo prikupiti (1) vrste korištenih preglednika i verzija, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s koje pristupni sustav dolazi na našu web stranicu (takozvani referenti), (4) pod-web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa),  (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) svi drugi slični podaci i informacije koji se mogu koristiti u slučaju napada na naše računalne sustave.

Kada koristi ove opće podatke i informacije, tvrtka ne izvlači nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) ispravno pružile sadržaj naše web stranice, (2) optimizirale sadržaj naše web stranice i njezino oglašavanje, (3) osigurale dugoročnu održivost naših informacijskih sustava i tehnologije web stranica i (4) pružile tijelima kaznenog progona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga statistički analiziramo anonimno prikupljene podatke i informacije kako bismo povećali zaštitu podataka i sigurnost podataka naše tvrtke te osigurali optimalnu razinu zaštite za obrađene osobne podatke. Anonimni podaci iz datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje pruža subjekt podataka.

 1. Opcije za kontakt putem web stranice.

Naša web stranica sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našom tvrtkom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje subjekt obrade dobrovoljno prenese pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

 1. Funkcija komentara na blogu web-mjesta

Korisnicima nudimo mogućnost ostavljanja pojedinačnih komentara o pojedinačnim doprinosima bloga na blogu, koji se nalazi na web stranici kontrolora. Blog je web portal, javno dostupan, putem kojeg jedna ili više osoba koje se nazivaju blogeri ili web blogeri mogu objavljivati članke ili pisati misli u takozvanim blogovima. Objave na blogu obično mogu komentirati treće strane.

Ako ispitanik ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj stranici, komentari ispitanika također se pohranjuju i objavljuju, kao i informacije o datumu komentara i korisniku (pseudonim) koji je odabrao subjekt podataka. Osim toga, bilježi se i IP adresa koju je davatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio ispitaniku. Ova pohrana IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga i u slučaju da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem određenog komentara. Pohrana tih osobnih podataka stoga je u interesu voditelja obrade kako bi mogao osloboditi krivnje u slučaju povrede. Prikupljeni osobni podaci neće se proslijediti trećim stranama, osim ako je takav prijenos propisan zakonom ili služi u svrhu obrane voditelja obrade.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane ili u mjeri u kojoj to odobrava europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima se podliježe voditelj obrade.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje čuvanja koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci redovito se blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava ispitanika

Prava zainteresirane strane

 1. a) Pravo na informacije

Pravo na obavješćivanje ispitanika ima pravo od europskog zakonodavca dobiti potvrdu voditelja obrade o tome postoje li osobni podaci koji se na njega odnose. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku voditelja obrade.

 1. b) Pravo na pristup

Svaki ispitanik ima pravo od europskog zakonodavca dobiti od voditelja obrade besplatne informacije o svojim osobnim podacima pohranjenima u bilo kojem trenutku i kopiju tih informacija. Osim toga, europskim direktivama i propisima ispitaniku se omogućuje pristup sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade;
 • kategorije predmetnih osobnih podataka;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • ako je moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava da od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili da ograniči obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili da se usprotivi takvoj obradi;
 • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranih postupaka donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a te, barem u tim slučajevima, smislenih informacija o predmetnoj logici, kao i značaja i očekivanih posljedica takve obrade za ispitanika.

Osim toga, ispitanik ima pravo dobiti informacije o prijenosu osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U tom slučaju ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti to pravo pristupa, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

 1. c) Pravo na ispravak (ako podaci nisu točni)

Svaki ispitanik ima pravo od europskog zakonodavca bez nepotrebne odgode dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo ispuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim podnošenjem dodatne izjave.

Ako ispitanik želi ostvariti to pravo na ispravak, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku voditelja obrade.

 1. d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima pravo od europskog zakonodavca dobiti od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade dužan je izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako se primjenjuje jedno od sljedećeg, pod uvjetom da obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Ispitanik povlači privolu na kojoj se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoje drugi razlozi za obradu.
 • Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
 • Osobni podaci obrađeni su nezakonito.
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštovanja zakonske obveze iz prava Unije ili prava države članice kojoj podliježe voditelj obrade.
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje smo pohranili, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku voditelja obrade. Jedan od naših zaposlenika odmah će udovoljiti zahtjevu za brisanje.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i dužan je, u skladu s člankom 17. stavkom 1., izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade o obradi osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje bilo koje poveznice od strane tih voditelja obrade,  kopiranje ili repliciranje takvih osobnih podataka, iako obrada nije potrebna. Zaposlenik tvrtke organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

 1. e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo od europskog zakonodavca dobiti od voditelja obrade ograničenje obrade ako se primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta:

 • Točnost osobnih podataka osporava ispitanik u razdoblju koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva, a umjesto ograničenja njihove uporabe.
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, već ga ispitanik zahtijeva za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a do provjere da legitimni razlozi voditelja obrade nadjačavaju one ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje tvrtka, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Jedan od naših zaposlenika organizirat će ograničenje obrade.

 1. f) Pravo na prenosivost (prenosivost podataka)

Svaki ispitanik ima pravo, priznat od strane europskog zakonodavca, primati osobne podatke koji se na njega odnose, koji se dostavljaju voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ima pravo bez ometanja prenijeti takve podatke drugom voditelju obrade voditelju obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a,  ili ugovor u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, pod uvjetom da obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili za izvršavanje službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.

Osim toga, pri ostvarivanju svojeg prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo prenositi osobne podatke izravno od jednog voditelja obrade drugome, ako je to tehnički izvedivo, i pritom neće negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke.

 1. g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku prigovori na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose na njegovu određenu situaciju, koja se temelji na točki (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To vrijedi i za profiliranje na temelju tih odredaba.

Tvrtka više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako društvo obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se ispitanik protivi nama i obradi u svrhe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, na temelju razloga koji se odnose na njegovu konkretnu situaciju, prigovoriti na obradu osobnih podataka koje društvo odnosi na njega u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka obavljenog zbog javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može kontaktirati bilo kojeg od naših zaposlenika. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja informacijskih usluga trgovačkog društva i, odstupajući od Direktive 2002/58/EZ, iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 1. h) Automatizirane pojedinačne odluke, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo europskog zakonodavca da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, što proizvodi pravne učinke na njega ili koje znatno utječe na njega, pod uvjetom da odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i voditelja obrade,  ili (2) nije odobren pravom Unije ili države članice kojem podliježe voditelj obrade i kojim se utvrđuju i odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika te legitimnih interesa ili (3) ne temelji se na izričitom pristanku ispitanika.

Ako je odluka (1) nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade ili (2) temelji se na izričitom pristanku ispitanika, društvo provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika te legitimnih interesa, uključujući pravo na izravnu intervenciju voditelja obrade,  izražavanje stajališta i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno odlučivanje, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg od naših zaposlenika.

 1. i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo od strane europskog zakonodavca da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

Ako ispitanik želi ostvariti pravo na povlačenje privole, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku tvrtke.

To će pregledati i izgovoriti zahtjev u roku od mjesec dana od podnošenja prijave. Ako je potrebno, to se razdoblje može produljiti za dodatna dva mjeseca. Društvo obavješćuje ispitanika o takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, navodeći razloge kašnjenja. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije se dostavljaju elektroničkim putem, ako je moguće, osim ako je ispitanik zatražio drukčije.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvena okupljanja na Internetu, online zajednica, koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvenih mreža da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mreže putem zahtjeva za prijateljstvo. Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska.

Svakim učitavanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Facebook komponenta (Dodatak za Facebook), web preglednik instaliran na informacijsko-tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski se traži da preuzme prikaz Facebook komponente. Pregledu svih Dodataka za Facebook možete pristupiti u odjeljku https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je svjestan koji je specifičan URL naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen u isto vrijeme na Facebooku, Facebook otkriva svaki prijenos na našu web stranicu od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – kao specifičnu pod-stranicu naše internetske stranice stranicu je posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik pošalje komentar, Facebook odgovara tim podacima s osobnim Facebook računom korisnika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek putem Facebook komponente prima informacije o posjetu našoj web stranici od strane ispitanika, kad god je subjekt podataka prijavljen na Facebooku tijekom razdoblja učitavanja na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to je li subjekt podataka kliknuo na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije po volji ispitanika, moguće je da se odjavi sa svog Facebook računa prije pregledavanja naše web stranice.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna u https://facebook.com/about/privacy/,pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjeno je koje su opcije postavki koje Facebook nudi za zaštitu privatnosti ispitanika. Osim toga, dostupno je nekoliko opcija konfiguracije koje omogućuju uklanjanje prijenosa podataka na Facebooku. Te aplikacije subjekt podataka može koristiti za brisanje prijenosa podataka na Facebooku.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google AdSensea

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdSense. Google AdSense internetska je usluga koja omogućuje postavljanje oglasa na web-lokacijama trećih strana. Google AdSense temelji se na algoritmu koji odabire oglase prikazane na web-lokacijama trećih strana tako da odgovaraju sadržaju dotične web-lokacije treće strane. Google AdSense omogućuje ciljanje korisnika Interneta na temelju interesa, koje se provodi generiranjem pojedinačnih korisničkih profila.

Operativna tvrtka Googleove AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha komponente Google AdSense je integracija oglasa na našoj web stranici. Google AdSense postavlja kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. S postavkom kolačića, Alphabet Inc. ovlašten je analizirati korištenje naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik instaliran na operativnom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google AdSense komponente u svrhu online oglašavanja i namirenja provizije Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka, tvrtka Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja služi abecedi Inc., između ostalog, kako bi razumjela podrijetlo posjetitelja i klikova i naknadno stvorila ugovore o proviziji.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće izmjene korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenom internetskom pregledniku također bi spriječila Alphabet Inc. postaviti kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Osim toga, kolačiće već koristi Alphabet Inc. mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, Google AdSense također koristi takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturni graf ugrađen u web stranice kako bi se omogućilo snimanje datoteke zapisnika i analiza datoteka zapisnika putem kojih se može provesti statistička analiza. Na temelju ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može utvrditi je li i kada subjekt podataka otvorio web-mjesto i koje je veze kliknuo subjekt podataka. Pikseli za praćenje koriste se, između ostalog, za analizu protoka posjetitelja web stranice.

Putem Google AdSensea osobni podaci i podaci, koji također uključuju IP adresu, a potrebni su za prikupljanje i računovodstvo prikazanih oglasa, prenose se alphabetu Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti osobni podaci bit će pohranjeni i obrađeni na području. Abeceda d.d. mogu otkriti osobne podatke prikupljene ovim tehničkim postupkom trećim stranama.

Google AdSense dodatno je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics je usluga web analitike. Web analitika je prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (takozvani referent), koje su podstranice posjećene ili koliko često i za koje vrijeme je pregledana podstranica. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operator komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Za web analizu putem Google Analyticsa kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”.” Putem ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira pri pristupu našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio korištenje naše web stranice i pružio internetska izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i za pružanje drugih usluga vezanih uz korištenje naše web stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućena analiza korištenja naše web stranice od posjetitelja. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana komponenta Google Analyticsa, internetski preglednik automatski će googleu slati podatke u informacijsko-tehnološki sustav ispitanika putem Komponente Google Analytics u svrhu internetskog oglašavanja i podmirenja provizija. Tijekom ovog tehničkog postupka tvrtka Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Googleu, između ostalog, pruža razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, a potom i stvaranje ugovora o proviziji.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup napravljen i učestalost posjeta našoj web stranici od strane ispitanika. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici takvi osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koju koristi ispitanik, prenosit će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti prikupljene osobne podatke trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće izmjene korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika spriječila bi Google Analytics da postavi kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već koristi mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem vašeg web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, što je povezano s korištenjem ove web stranice, kao i obradom tih podataka od strane Googlea i mogućnošću isključivanja takvih podataka. U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika ispod veze i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika poručuje Google Analyticsu putem JavaScripta da se podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne mogu prenijeti na Google Analytics. Googleov prigovor smatra instalacijom dodataka preglednika. Ako se sustav informacijske tehnologije ispitanika naknadno izbriše, formatiraj ili nedavno instalira, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak preglednika deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi kompetencija ili je onemogućena, možete izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovnu aktivaciju dodataka preglednika.

Dodatne informacije i važeće Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći u https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html   . Google Analytics dodatno je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Googleovog remarketinga

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Googleove usluge remarketinga. Google remarketing značajka je Google AdWordsa, koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima Interneta koji su prethodno pregledavali web stranicu tvrtke. Integracija Google remarketinga tako omogućuje tvrtki stvaranje oglašavanja na temelju korisnika i na taj način prikazivanje relevantnih oglasa zainteresiranim korisnicima Interneta.

Operativna tvrtka Googleovih usluga remarketinga je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Google remarketinga je umetanje oglašavanja relevantnog za određene interese. Google remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili drugim web-lokacijama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika Interneta.

Google remarketing postavlja kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako pozove uzastopne web stranice, koje su također članovi Google oglašivačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je usluga integrirana Putem Google Remarketinga, web preglednik ispitanika automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što su IP adresa ili ponašanje korisnika u pregledavanju, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje oglašavanja relevantnog za interes.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetskih stranica koje je posjetio ispitanik. Svaki put kada posjetite naše internetske stranice, vaši osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koju koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti prikupljene osobne podatke trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće izmjene korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenom internetskom pregledniku također bi spriječila Google da postavi kolačić na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koje Google već koristi mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na Googleovo oglašavanje na temelju interesa. U tu svrhu ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i napraviti željene postavke na svakom internetskom pregledniku koji koristi subjekt podataka.

Dodatne informacije i trenutne googleove odredbe o zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/stranici.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google-AdWordsa

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga internetskog oglašavanja koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u Googleove rezultate tražilice i Googleovu oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijedi određene ključne riječi pomoću kojih se oglas na rezultatima Google pretraživanja prikazuje samo kada korisnik koristi tražilicu za dohvaćanje rezultata pretraživanja relevantnog za ključnu riječ. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web-stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate tražilice Google tražilice i umetanje oglasa trećih strana na našu web stranicu.

Ako ispitanik dođe na našu web-lokaciju putem Google oglasa, kolačić konverzije pohranjuje se na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju ispitanika. Ako kolačić nije istekao, kolačić konverzije koristi se za provjeru jesu li određene podskup stranice, kao što je košarica iz sustava internetske trgovine, pozvane na našu web stranicu. Putem kolačića konverzije i Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je stigla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju.

Podatke i informacije prikupljene upotrebom kolačića konverzije Google koristi za izradu statističkih podataka o posjetima našoj web stranici. Ove statistike posjeta koriste se za određivanje ukupnog broja korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspjeh ili na drugi način svakog AdWords oglasa i optimizirali naši AdWords oglasi u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi oglašivači Google AdWordsa ne primaju informacije od Googlea koje bi mogle identificirati ispitanika.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kada posjetite naše internetske stranice, vaši osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koju koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti prikupljene osobne podatke trećim stranama.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavi kolačić konverzije na informacijsko-tehnološki sustav ispitanika. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem vašeg internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ispitanik ima mogućnost prigovora na Googleovo oglašavanje na temelju interesa. Stoga subjekt podataka mora pristupiti www.google.de/settings/ads veze iz svakog od preglednika koji se koriste i postaviti željene postavke.

Dodatne informacije i važeće Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se preuzeti na stranici https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente Instagram usluge. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka usluga koje nudi Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Zgrada 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski se traži da preuzme prikaz Instagram komponente. Tijekom ovog postupka Instagram postaje svjestan koje je specifične podstranice naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagramu, to otkriva svaki poziv na našu web stranicu od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – koju je određenu pod-stranicu posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem Instagram komponente kojoj je povezan odgovarajući Instagram račun subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Instagram gumba integriranih na našoj web stranici, Onda Instagram povezuje te informacije s osobnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na gumb Instagram ili ne. Ako subjekt podataka ne želi takav prijenos informacija na Instagram, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Instagram računa prije nego što se uputi poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se preuzeti na https://help.instagram.com/155833707900388 stranici i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Jetpacka za WordPress

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Jetpack. Jetpack je WordPress dodatak koji

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Jetpack. Jetpack je WordPress dodatak koji pruža dodatne funkcionalnosti operateru web stranice temeljene na WordPressu. Jetpack omogućuje operateru internetske stranice, između ostalog, pregled posjetitelja stranice. Pregledom povezanih postova i publikacija ili mogućnošću dijeljenja sadržaja na stranici možete povećati i broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne značajke ugrađene su u Jetpack, tako da je stranica koja koristi Jetpack bolje zaštićena od brutalnih napada. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika na web stranici.

Operativna tvrtka Jetpack Plugins za WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, SAD. Operativno poduzeće koristi tehnologiju praćenja koju je stvorio Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, SAD.

Jetpack postavlja kolačić na računalni sustav koji koristi subjekt podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Jetpack komponenta, internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski se poziva da podatke pošalje putem Jetpack komponente u svrhu analize na Automattic-u. Tijekom ovog tehničkog postupka Automattic prima podatke koji se koriste za izradu pregleda posjeta web stranici. Tako dobiveni podaci služe analizi ponašanja ispitanika, koji ima pristup internetskoj stranici voditelja obrade i analizira se s ciljem optimizacije web stranice. Podaci prikupljeni putem Jetpack komponente ne koriste se za identifikaciju ispitanika bez prethodnog odobrenja zasebnog izričitog pristanka ispitanika. Podaci također dolaze u quantcast bilješku, koja koristi podatke u iste svrhe kao i Automattic.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće izmjene korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenom internetskom pregledniku također bi spriječila Automattic / Quantcast da postavi kolačić na informacijsko-tehnološki sustav subjekta podataka. Osim toga, kolačići koji se već koriste u Automattic / Quantcastu mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na korištenje ove internetske stranice koje Jetpack generira putem kolačića, kao i na obradu tih podataka od strane Automattic / Quantcast i mogućnost njihovog isključivanja. U tu svrhu ispitanik mora pritisnuti gumb “isključi” ispod https://www.quantcast.com/opt-out/ veze koja postavlja kolačić za isključivanje. Kolačić za isključivanje postavljen u tu svrhu stavlja se na informacijsko-tehnološki sustav koji koristi ispitanik. Ako se kolačići brišu u sustavu dotičnog korisnika, ispitanik mora ponovno pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

Međutim, postavljanjem kolačića za isključivanje postoji mogućnost da ispitanik više ne može u potpunosti koristiti internetske stranice voditelja obrade.

Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka automatike možete pristupiti na stranici https://automattic.com/privacy/. Primjenjive odredbe o zaštiti podataka Quantcasta dostupne su iz https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju LinkedIna

Kontrolor je integrirao komponente LinkedIn Corporation na ovoj web stranici. LinkedIn je internetska društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Preko 400 milijuna registriranih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Stoga je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Operativna tvrtka LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SAD. Za pitanja privatnosti izvan Sjedinjenih Američkih Država, LinkedIn Ireland, odgovoran je za pitanja privatnosti, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski se traži da preuzme prikaz LinkedIn komponente. Dodatne informacije o dodatku za LinkedIn potražite u https://developer.linkedin.com/plugins.  Tijekom ovog tehničkog postupka LinkedIn stječe znanje o tome koju je specifičnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je korisnik istovremeno prijavljen na svom LinkedIn profilu, to otkriva svaki poziv na našu web stranicu od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju je određenu podskupinu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Te se informacije prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezuju s odgovarajućim LinkedIn računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od gumba LinkedIn integriranih na našoj web stranici, LinkedIn dodjeljuje te podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na svoj LinkedIn profil u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos informacija na LinkedIn nije poželjan za ispitanika, moguće je da se odjavi sa svog LinkedIn računa prije nego što se nazove na našu web stranicu.

LinkedIn pruža https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost otkazivanja pretplate na e-poštu, SMS poruke i ciljane oglase, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi podružnice kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje ovih kolačića može se odbiti u https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  LinkedInova pravila o kolačićima dostupna su u https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Pinteresta

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente tvrtke Pinterest Inc. Pinterest je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog sastanka na Internetu, internetska zajednica koja korisnicima omogućuje međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Pinterest omogućuje korisnicima društvene mreže objavljivanje, između ostalog, zbirki slika i pojedinačnih slika, kao i opisa na virtualnim karticama (tzv. pinovi), koje mogu dijeliti drugi korisnici (tzv.

Operativna tvrtka Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Pinterest komponenta (Pinterest plug-in), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski je zatražio da putem odgovarajuće Pinterest komponente preuzme prikaz odgovarajuće Pinterest komponente. Više informacija o Pinterestu možete pronaći na https://pinterest.com/.  Tijekom ovog postupka Pinterest stječe saznanja o tome koju je specifičnu podstranicu naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je subjekt podataka prijavljen u isto vrijeme na Pinterestu, Pinterest svakim pozivom na našu web stranicu otkriva ispitanik – i tijekom cijelog trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici – koju je određenu podskup stranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Ti se podaci prikupljaju putem Pinterest komponente i povezuju s odgovarajućim Pinterest računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba Pinterest, koji su integrirani na našoj web stranici, Pinterest te podatke dodjeljuje osobnom Pinterest korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Pinterest prima informacije putem Pinterest komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka registriran na Pinterestu u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na pinterest komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Pinterest nije poželjan za ispitanika, moguće je da će to spriječiti prekid veze s njihovim Pinterest računom prije poziva na našu web stranicu.

Smjernice za zaštitu podataka koje je objavio Pinterest, dostupne pod https://about.pinterest.com/privacy-policy,pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Pinteresta.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi tumblra

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente Tumblra. Tumblr je platforma koja korisnicima omogućuje stvaranje i pokretanje bloga. Blog je web-baziran, općenito javno dostupan portal na kojem jedna ili više osoba koje se nazivaju blogeri ili web blogeri mogu objavljivati članke ili pisati misli u takozvanim blogovima. Na primjer, na blogu Tumblr korisnik može objavljivati tekst, slike, veze i videozapise i širiti ih po digitalnom prostoru. Osim toga, korisnici Tumblra mogu uvesti sadržaj s drugih web stranica u svoj blog.

Operativna tvrtka Tumblr je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Prizemlje, New York, NY 10010, SAD.

Kroz svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Tumblr komponenta (tumblr gumb), internetski preglednik na informacijsko-tehnološkom sustavu subjekta podataka automatski počinje preuzimati prikaz Tumblr komponente Tumblra. Saznajte više o tumblr gumbima dostupnima u https://www.tumblr.com/buttons.  Tijekom ovog postupka, Tumblr postaje svjestan koja je specifična podstranica naše web stranice posjećena od strane ispitanika. Svrha integracije Tumblr komponente je reemitiranje sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da predstave ovu web stranicu digitalnom svijetu i povećaju broj posjetitelja.

Ako je subjekt podataka prijavljen na svoj Tumblr profil, Tumblr otkriva svaki poziv na našu web stranicu od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici – da je posjećena određena pod-stranica naše internetske stranice. Te se informacije prikupljaju putem komponente Tumblr i povezuju s odgovarajućim Tumblr računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od tumblr gumba, integriranih na našoj web stranici, Tumblr dodjeljuje te podatke osobnom Tumblr računu korisnika i pohranjuje osobne podatke.

Tumblr prima informacije putem Tumblr komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka registriran na Tumblru u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na tumblr komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija u Tumblr nije poželjan za ispitanika, onda on ili ona to može spriječiti odjavom s njihovog Tumblr računa prije nego što nazovete našu web stranicu.

Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka tumblra možete pristupiti na https://www.tumblr.com/policy/en/privacystranici.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente Twittera. Twitter je javno dostupna višejezična usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane “tweetove”, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nemaju profil na Twitteru. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima dotičnog korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Osim toga, Twitter vam omogućuje da ciljate veliku publiku putem hashtagova, veza ili retweeta.

Operativna tvrtka Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), internetski preglednik automatski se pita o informacijsko-tehnološkom sustavu subjekta podataka. za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente. Više informacija o gumbima na Twitteru možete pronaći na https://about.twitter.com/de/resources/buttonsstranici. Tijekom ovog tehničkog postupka Twitter stječe znanje o tome koju je određenu podskup stranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka. Svrha integracije Twitter komponente je reemitiranje sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da predstave ovu web stranicu digitalnom svijetu i povećaju broj posjetitelja.

Ako je subjekt podataka prijavljen u isto vrijeme na Twitteru, Twitter otkriva bilo kakav poziv na našu web stranicu od strane ispitanika i tijekom cijelog trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici koju je posjetio subjekt podataka na određenoj podskupi našoj internetskoj stranici. Te se informacije prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju s odgovarajućim Twitter računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba Twitter integriranih na našoj web stranici, Twitter dodjeljuje te podatke osobnom Twitter korisničkom računu dotičnog korisnika i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Twitteru u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za ispitanika, moguće je da će to spriječiti isključivanje s njihovog Twitter računa prije nego što se uputi poziv na našu web stranicu.

Važećim odredbama Twittera o zaštiti podataka može se pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTubea

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je video portal na Internetu koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno postavljanje videoisječaka i drugih korisnika, što također pruža besplatno gledanje, pregled i komentare na njih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, najavama i videozapisima koje su korisnici snimili putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), od internetskog preglednika na informacijsko-tehnološkom sustavu ispitanika automatski se traži da preuzme prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Više informacija o YouTubeu možete dobiti u https://www.youtube.com/yt/about/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu znanje o određenoj podskupi našoj web stranici koju posjećuje ispitanik.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTubeu, YouTube sa svakim pozivom prepoznaje pod-stranicu koja sadrži YouTube videozapis, koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio subjekt podataka. Te podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju ih odgovarajućem YouTube računu ispitanika.

YouTube i Google primit će informacije putem youtube komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, ako je ispitanik u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa bez obzira na to hoće li osoba kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih podataka na YouTube i Google nije poželjan za ispitanika, isporuka se može spriječiti ako se ispitanik odjavi sa svog YouTube računa prije poziva na našu web stranicu.

Odredbe YouTubea o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/,pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

 1. Način plaćanja: odredbe o zaštiti podataka u vezi s upotrebom PayPal kao obrađivača plaćanja

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrirane komponente PayPal. PayPal je pružatelj usluga internetskog plaćanja. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa koji predstavljaju privatne ili poslovne račune. PayPal također može obrađivati virtualna plaćanja kreditnim karticama kada korisnik nema PayPal račun. računom PayPal upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega nema klasičnih brojeva računa. PayPal vam omogućuje aktiviranje online plaćanja trećim stranama ili primanje plaćanja. PayPal također prihvaća fiducijarne funkcije i nudi usluge zaštite kupaca. europska operativna tvrtka PayPal je PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Ako ispitanik odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u internetskoj trgovini tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke ispitanika PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada kupoprodajnog ugovora također zahtijeva takve osobne podatke, koji su povezani s odgovarajućom narudžbom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj obrade prenijet će osobne podatke PayPal posebno ako se osigura legitiman interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuju PayPal i voditelj obrade prenosit će PayPal ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjerama identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, prenositi osobne podatke povezanim društvima i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Zainteresirana strana ima mogućnost opozvati privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz PayPal. Opoziv nema utjecaja na osobne podatke koji se obrađuju, koriste ili prenose u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka PayPal mogu se preuzeti na https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-fullstranici.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka u vezi s upotrebom korporacije CyberSource kao obrađivača plaćanja

Na ovoj web stranici voditelj obrade ima integrirane komponente za obradu plaćanja tvrtke CyberSource Corporation i njezinih podružnica Authorize.net. Authorize.net je internetski pristupnik za plaćanje. Plaćanja se obrađuju na sljedeći način: 1) Kupac šalje svoju kreditnu karticu na plaćanje. 2) Authorize.Net upravlja složenim usmjeravanjem podataka u ime trgovca kroz sljedeće korake/entitete. 3) Authorize.Net informacije o sigurnoj transakciji prosljeđuje putem sigurne veze s Izvršiteljem obrade (e-plaćanje ili Talus).

Merchant Bank Processor šalje transakciju na mrežu kreditnih kartica (kao što su Visa ili MasterCard). Mreža kreditne kartice usmjerava transakciju prema banci koja je izdala kreditnu karticu kupcu. 4) Banka izdavatelj odobrava ili odbija transakciju na temelju dostupnih sredstava klijenta i prosljeđuje rezultate transakcije mreži kreditnih kartica.

Mreža kreditnih kartica prenosi rezultate transakcije obrađivaču poslovne banke. Obrađivač prosljeđuje rezultate transakcije Authorize.Net. 5) Banka izdavatelj odobrava ili odbija transakciju na temelju dostupnih sredstava klijenta i prosljeđuje rezultate transakcije mreži kreditnih kartica. Mreža kreditnih kartica prenosi rezultate transakcije obrađivaču poslovne banke. Obrađivač prosljeđuje rezultate transakcije Authorize.Net. 6) Trgovac isporučuje robu ili usluge kupcu. 7) Banka izdavateljica šalje odgovarajuća sredstva za transakciju na mrežu kreditnih kartica, koja prenosi sredstva u banku trgovca.

Banka zatim uplaćuje sredstva na bankovni račun trgovca. To se naziva “namira”, a obično se transakcijska sredstva deponiraju na primarni bankovni račun trgovca u roku od dva do četiri radna dana.

Adresa Authorize.net je: (Opći podaci) Poštanski pretinac 8999 San Francisco, CA 94128-8999.

Procesor: 7556 US-70 # 200, Bartlett, TN 38133, USATalus: 12700 Park Central Dr, Dallas, TX 75251, SAD

Ako ispitanik odabere “Authorize.net” kao opciju plaćanja u internetskoj trgovini tijekom postupka naručivanja, podaci ispitanika automatski se prenose procesoru. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose izvršitelju obrade putem authorize.net pristupnika općenito su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona, broj kreditne kartice ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada kupoprodajnog ugovora također zahtijeva takve osobne podatke, koji su povezani s odgovarajućom narudžbom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj obrade prenijet će osobne podatke authorize.net posebno ako je osiguran legitiman interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuju authorize.net i voditelj obrade prenosit će authorize.net ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjerama identiteta i kreditne sposobnosti.

Authorize.net će prenositi, ako je potrebno, osobne podatke povezanim društvima i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Zainteresirana strana ima mogućnost opozvati privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz Authorize.net. Opoziv nema utjecaja na osobne podatke koji se obrađuju, koriste ili prenose u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka cybersourcea mogu se dohvatiti u https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html

 1. Pravna osnova za obradu

Umjetnost. 6 (1) upaljeno. GDPR služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka, primjerice kada su postupci obrade potrebni za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavku 1. b GDPR. Isto vrijedi i za postupke obrade potrebne za izvršenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju zahtjeva koji se odnose na naše proizvode ili usluge. Naša tvrtka podliježe zakonskoj obvezi koja predviđa obradu osobnih podataka, na primjer za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) uključeno. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morale su se prenijeti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Stoga bi se obrada temeljila na umjetnosti. 6 (1) uključeno. d GDPR. Naposljetku, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. f GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naše društvo ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac izričito spomenuo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je ispitanik kupac voditelja obrade (uvodna izjava 47., rečenica 2., GDPR).

 1. Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. (lit. f GDPR). Naš legitimni interes je da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

 1. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Kriteriji koji se upotrebljavaju za određivanje razdoblja čuvanja osobnih podataka odgovarajuća su razdoblja čuvanja predviđena zakonom. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci redovito se brišu, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili početak ugovora. Možete zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke tako da nas kontaktirate slanjem e-pošte ili pisanjem na gore navedenu adresu.

 1. Pružanje osobnih podataka kao zakonskog ili ugovornog zahtjeva; Zahtjev za sklapanje ugovora; Obveza zainteresirane strane da dostavi osobne podatke; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. poreznim propisima) ili također može proizaći iz ugovornih odredaba (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor u kojem ispitanik daje osobne podatke, koje mi naknadno moramo obraditi. Ispitanik nam je, na primjer, dužan dati osobne podatke kada naša tvrtka sklopi ugovor s njim. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s ispitanikom ne može sklopiti. Prije nego što ispitanik dostavi osobne podatke, ispitanik se mora obratiti svakom zaposleniku. Zaposlenik će ispitaniku pojasniti je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje samog ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja takvih podataka.

 1. Postojanje automatiziranih postupaka donošenja odluka

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatizirano donošenje odluka i profiliranje.

Zadnje ažuriranje: 20.01.2022